Nowoczesne metody zapamiętywania i szybkie czytanieProwadzimy zajęcia szybkiego czytania i nowoczesnych technik pamięciowych.


Nowoczesne techniki pamięciowe

W ramach nauki nowoczesnych technik pamięciowych dziecko nauczy się jak efektywnie i w mgnieniu oka zapamiętywać informacje pozornie ze sobą nie związane albo jak poprawić swoje tempo uczenia się języków obcych. Nauczane przez nas metody i techniki są opracowane przez psychologów, a ich działanie jest udowodnione naukowo.

Umiejętność uczenia się, to prawdopodobnie najpotrzebniejsza z umiejętności XXI wieku – wieku wiedzy.

Na naszych kursach uczymy, jak efektywniej zapamiętywać informacje, co jest niejednokrotnie „dziecinnie” proste dzięki zastosowaniu mnemotechnik – różnych technik pamięciowych. Dzięki nim można usprawnić swoją pamięć do poziomu, którego się po sobie (czy po swoich dzieciach) nawet nie spodziewaliśmy. Dzięki zrozumieniu procesów zapominania można je w znaczącym stopniu ograniczyć, a dzięki tworzeniu optymalnych notatek, wiedza może niemal „sama” wchodzić do głowy.

Nieco teorii, aby lepiej pojąć praktykę

Neurony to komórki znajdujące się w naszym układzie nerwowym, a więc również w naszym mózgu. To w nich zmagazynowana jest nasza wiedza, to przepływające między nimi impulsy sprawiają, że myślimy, przypominamy sobie, uczymy się itd. Informacje, które pamiętamy są równolegle kodowane w różnych obszarach mózgu, tak więc inne neurony są odpowiedzialne za pamięć treści przekazanych nam przez jakąś osobę w trakcie rozmowy, inne za pamięć intonacji jej głosu, inne zakodowały otaczające nas wówczas zapachy czy targające nami uczucia i emocje. Jedno zdarzenie pamiętamy więc spójnie dzięki rozległej sieci neuronów, połączonych ze sobą i wciąż kontaktujących się ze sobą, pamięć nasza nie jest zorganizowana linearnie, jak np. treść encyklopedii. W mózgu nie ma strony 346, nie możemy więc odczytać, jakie treści znajdują się w danych komórkach nerwowych Aby dotrzeć do konkretnej informacji korzystamy z sieci skojarzeń, która przypomina nieco pajęczą sieć. Zmierzając do konkretnego punktu tej sieci (potrzebnej nam informacji), przechodzić możemy przez liczne węzły, a droga czasami może być żmudna. Według niektórych teorii zapominanie polega nie na tym, że zapamiętane wiadomości czy zdarzenia ulatują z naszego mózgu, ale na tym, że w wyniku nie używania pewnych „ścieżek” i węzłów pamięci po pewnym czasie nie jesteśmy już w stanie dotrzeć, odnaleźć konkretnych informacji, które jednak wciąż „gdzieś tam” są.

W jaki sposób mózg radzi sobie z odnajdywaniem informacji w tej sieci? Stosuje między innymi strategie polegające na przecieraniu szlaków do informacji, z których korzystamy często i tych, które są dla nas istotne. Lepszej nawigacji w tym morzu zasobów służy też zacieranie śladów do informacji nieistotnych i niepotrzebnych, nieużywanych. Im częściej więc przecieramy jakieś szlaki w naszej pamięci, tym łatwiej będzie nam w przyszłości znaleźć się na tym szlaku i tym znajdująca się przy nim wiedza będzie dla nas łatwiej dostępna. Jak więc może wyglądać taka ścieżka pamięci, gdy chcemy przypomnieć sobie gdzie położyliśmy klucze czy okulary? Najpierw sprawdzimy miejsca, w które odkładamy je najczęściej, w których one być „powinny”. Gdy to nie przyniesie rezultatu użyjemy innych skojarzeń, przypomnimy sobie, kiedy je ostatnio widzieliśmy, co robiliśmy i z kim rozmawialiśmy od tamtego czasu, zapytamy inną osobę, czy ich nie widziała, a wreszcie spróbujemy wspólnymi siłami przetrzeć jakieś inne szlaki pamięciowe.

A jak nasz mózg doprowadzi nas do informacji, co jedliśmy w niedzielę na obiad? Skojarzymy fakty, np. wizyta u cioci, pora obiadowa, talerz, nóż, widelec... (kolejnym skojarzeniem będzie pewnie konkretna potrawa). Jeśli znajdziemy dobry trop do potrzebnej nam informacji, ta już nam się nie wymknie. Znalezienie odpowiedniej ścieżki nie zawsze jest jednak łatwe. Zapamiętywanie nowych informacji to kojarzenie ich z wiedzą, która już jest nam dostępna i która jest już skategoryzowana. Dlatego właśnie im większe w danej dziedzinie mamy doświadczenie, im lepiej ją znamy, tym łatwiej przychodzi nam zapamiętywanie nowych faktów. Oczywiście tylko część tego, co wiemy, zawdzięczamy świadomej nauce. Uczymy się też nieświadomie, co ma miejsce właściwie od początków ludzkości. A ponieważ pismo jest stosunkowo nowym wynalazkiem, tekst z podręcznika (zwłaszcza bez obrazków) jest nam szczególnie trudno zapamiętać – ewolucja przystosowała nas do zapamiętywania przede wszystkim tych informacji, które spotykaliśmy w swoim otoczeniu i które były istotne dla naszego życia czy zdrowia. Wygląd sąsiada i wroga, odgłos groźnego zwierzęcia i zapach spalenizny są dla naszego mózgu wciąż istotniejsze od daty bitwy pod Grunwaldem.

Przez dość krótki okres obcowania człowieka ze słowem pisanym (a jeszcze krótszy obcowania w miarę powszechnego) nie mogliśmy zmienić milionów lat ewolucji. Nasza pamięć potrafi znacznie lepiej radzić sobie z informacjami, które – przynajmniej na pierwszy rzut oka – nie mają nic wspólnego z tekstem. Mnemotechniki to metody kojarzenia tego, co do zapamiętania trudne (teksty, liczby), z tym, co zapamiętać jest nam dużo łatwiej (np. obrazy, dźwięki). Na naszych kursach poznasz różne mnemotechniki. Zapraszamy.


Szybkie czytanie

Na zajęciach szybkiego czytania uczeń znacząco przyspieszy tempo swojego czytania, ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dziecko będzie czytało w tempie znacząco szybszym niż przeciętny dorosły.

Opanowanie techniki szybkiego czytania procentuje przez resztę życia ucznia.


Po co nam szybkie czytanie?

Zalety szybkiego czytania można by wymieniać długo, jednakże chyba najważniejszą z nich jest ogromna oszczędność czasu. Chyba każdy chciałby dobrze orientować się w gąszczu informacji, jakimi zalewają nas obecnie wszelakie media, w tym słowo pisane – czy to na papierze, czy na komputerowym ekranie – a jednocześnie mieć wciąż sporo czasu na inne zajęcia. Czyż marzeniem każdego uczącego się nie jest przyswojenie jak największej ilości informacji w jak najkrótszym czasie?

Są też inne, mniej powszechnie zauważane zalety szybkiego czytania – dzięki niemu do swoistego tymczasowego magazynu pamięci – czyli pamięci krótkotrwałej – wrzucane są za jednym razem większe partie materiału, co znacznie ułatwia rozumienie struktury i znaczenia czytanego tekstu. Szybkie czytanie sprzyja też naszym oczom – dzięki mniejszemu obciążeniu (pracują znacznie krócej) dużo mniej się męczą.


Cel kursu

W jaki sposób czytamy tekst? Dzieci, które dopiero uczą się czytać, literują. Większość ludzi czyta słowo po słowie. Niektórzy, czytający szybciej niż przeciętnie, zatrzymują wzrok nie na poszczególnych wyrazach, ale po kolei na całych ich grupach. Efektem jest czytanie nie pojedynczych słów, ale kilku wyrazów na raz. Czas, w którym wzrok zatrzymuje się na takiej grupie – a u przeciętnych czytelników na jednym wyrazie – nazywa się fiksacją.

Czasami nie od razu przenosimy wzrok z jednej grupy wyrazów na następną – gdy jesteśmy czegoś niepewni cofamy się do poprzednich słów. Takie zachowanie, przeszkadzające płynnemu czytaniu to regresja.

Osoba wyćwiczona w czytaniu czyta wiele słów na raz (w ciągu jednej fiksacji oka najczęściej od kilku wyrazów do całej linii), zatrzymuje oczy na czas krótszy niż przeciętny czytelnik, a także bardzo rzadko musi cofać się do już raz przeczytanych słów. Dzięki takiemu zachowaniu praca mięśni oka czytelnika jest zminimalizowana, ilość przyswajanych informacji zwiększona, poprawia się także ich rozumienie.

Istnieje jeszcze jedna, bardzo istotna przeszkoda dla szybkiego czytania. Jest nią konieczność usłyszenia czytanego tekstu. Dlatego tak wiele osób cicho szepce czytane wyrazy, albo chociaż wypowiada je w myślach. Taka praktyka zmniejsza szybkość czytania do szybkości mówienia, czyli do nieprzekraczalnej granicy 500 słów na minutę. Zjawisko to nazywamy fonetyzacją.


Celem naszego kursu jest poprawienie umiejętności czytania przez:

 • skrócenie czasu fiksacji oka
 • zredukowanie regresji
 • pozbycie się fonetyzacji
 • poszerzenie pola widzenia podczas jednej fiksacji
 • zwiększenie rozumienia tekstu i jego antycypację


Efekty ukończenia kursu:

 • szybsze czytanie (3 do 5 razy szybciej)
 • lepsze zapamiętywanie przeczytanych informacji
 • lepsze rozumienie tekstu
 • bardziej efektywne przyswajanie wiedzy
 • większa przyjemność z czytania
 • duża oszczędność wysiłku i czasu

Nie stosujemy żadnych metod działających na podświadomość uczestników zajęć, nie uczymy w stanach głębokiego relaksu, hipnozy itp.