Adres siedziby:


Gdańsk, Aleja Wojska Polskiego 8